Katzr.Net הינו שירות המאפשר לכם לקצר כתובת ארוכה ומסורבלת לכתובת קצרה ונוחה.
השירות ניתן בחינם ללא כל תשלום וללא פרסומות.

מלא את השדה בכתובת הקיימת, לחץ על הכפתור "קצר את הכתובת" ותקבל את הכתובת המקוצרת.